Akustik Belge Nedir?

Akustik proje nedir?

Gürültü, yaşam kalitemiz açısından istenmeyen bir etkendir. Bu açısından gürültü bireyin psikolojik olarak etkilenmektedir. Gürültü, kulak çınlaması, davranış düzensizliği, çalışma düzensizliği gibi bir çok etken içermektedir. Bu bağlamda yaşam alanlarımız olan konutlar, iş yerleri, AVM, Otel, Okul ve rezidanslarda gürültü ile mücadele etmek son derece önemlidir. Binalarda gürültü kontrolüne ilişkin hususları içeren mevzuat olan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 Tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmenlik gereği, tüm yapılar, bina, tesis ve işletmelerde insanların maruz kalacağı beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alanlarda Akustik Proje hazırlama zorunluluğu getirdi.

Binalarda Gürültüye karşı korunma yönetmenliği genel olarak; Yeni yapılacak yapılarda ilk ruhsat aşamasında yanı yapı ruhsatı Bina mimari Akustik Proje istenmektedir.

Hangi tip yapılarda Akustik uzman tarafından Akustik Proje Zorunludur?

 • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binaları,
 • Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar,
 • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar,
 • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar,
 • Yönetmelikte geçen bina işlevlerinden, birden fazlasını içeren binalar

Akustik rapor nedir?

Mimari akustik rapor; “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 5.maddesine göre, Yapı ruhsatı alan ve Akustik Proje kapsamı dışında kalan yapılar için zorunludur.

Mimari Akustik rapor genel olarak, mimari projenin tanıtımı, binanın yer aldığı bölgesi ve çevresi, bina lokasyonu, kat adeti ve iç mekanda oda, mutfak vb detayları gösteren rapordur.

Çevresel gürültü açısından Akustik rapor, Ulaşım yolları, sanayi tesisleri, dış ortam çalışma alanları gibi dış ortamda olan düzenleri göstermektedir. Yapıda en yüksek gürültü ve sakin olan cepheler gösterilmektedir.

Bina akustik uygulamasında, Anahtar paftada sınır değerler, yapı elemanları değerleri, seçilen yapı elemanlarının öngürülen ses yalıtım değerleri raporda açıklanır.

Hangi Tip yapılarda Akustik Uzman Tarafından Akustik Rapor Zorunludur?

 • Yeni yapılacak Tüm binalar
 • Tüm esaslı tadilat projeleri
 • Yediden az katlı yapılar (7 den fazla olanlarda Akustik Proje hazırlanır)
 • Toplam inşaat alanı 2000 m2′ den az olan yapılar (200m2’den fazla olanlarda Akustik Proje hazırlanır)

Akustik Rapor ve Akustik Proje Kimler Tarafından Hazırlanabilir?

D-1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı (mimar veya mühendis) düzenler. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından eğitim verecek kuruluşlar ve bu eğitimi alan uzmanları zaman zaman yayınlanmaktadır. Akustikraporlama.com olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki alarak Akustik Proje ve Akustik Raporları onaylı olarak ilgili belediyelerin ruhsat birimine verilmek üzere kısa sürede teslim ediyoruz.

Akustik Proje Teklifi Al

Akustik proje ve akustik raporlama

Akustik Çeşitleri Nelerdir?

1- Bina Akustiği

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 Tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmenlik gereği rapor yada proje hazırlanır.

2- Hacim Akustiği

Çeşitli alanlarda kullanılan ve insanların yoğun olduğu alanlarda Hacim akustiği hazırlanmalıdır. Konferans salonu, tiyatro salonu, ofis, AVM, Okul, Gösteri salonları, Sinema salonları, Stad alanları, sınıf vb. hacimlerin akustiğini tasarlıyoruz.

3- Çevresel Gürültü Haritalandırılması

Gerekli akustik ölçümleri yaparak istenilen alanlarda sanayi alanları, lunapark alanları, açık hava alanları, trafik, raylı sistemler gürültüsünü modelleyerek ve haritalandırıyoruz.

4- Akustik Raporlama

Konutlar için akustik raporlama hazırlanmaktadır.

5- Akustik Proje

Konutlar, Ticari ve Resmi kurumlar için akustik Proje hazırlanmaktadır.

6- Akustik Ölçüm

İlgili uluslararası standartlar ve Çevresel Gürültü Yönetmeliğine uygun ölçüm yapıyoruz.

7- Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Gürültü ve titreşimin olduğu endüstriyel tesis, fabrika, iklimlendirme ve havalandırma tesisat alanlarında Gürültü ve titreşim kontrolleri yapılmaktadır.

Akustik Ölçüm Nedir?

Çevre gürültüsü düzeyleri Uluslararası standartlar olan ISO 1996 – 1 ve ISO 1996 – 2’ye uygun olarak yapılmalıdır. Yapı elamanları ses yalıtım değeri ölçümü, Reverberasyon süresi ölçümü, yapı elemanlarda hava arası ses yalıtım ölçümü ve çevresel ölçümler yapılır.  

Akustik Performans Belgesi Nedir?

Binanın Akustik Şartları sağladığını belgelemek için akustik ölçümlerle “Akustik Performnas Belgesi” hazırlanır. Akustik Performans Belgesi almayı hedefleyen binalar için bu ölçümler zorunludur. Akustik performans değerlendirmesi binanın tümü için yapılabileceği gibi yalnızca bir bağımsız birim için de gerçekleştirilebilmektedir. Örnek verilmesi gerekirse, çok işlevli bir yapı kompleksinde yer alan bir dükkan/restoran vb tek başına değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. Mevcut binaların akustik performansının belirlenmesi için de bu adımlar takip edilir

Akustik performans ölçümleri: Her yapı elemanı tipi ve mekanın değerlendirilmesinde baz alınacak minimum ölçüm sayısını ve ölçümlerde kullanılacak standartları konu etmektedir.

Hangi Yapılarda Akustik Performans Belgesi Zorunludur?

 • A ve B akustik performans sınıfını hedefleyen binalarda zorunludur.
 • İsteğe bağlı olarak belgelendirme yapılabilir.
 • Binanın tamamı için belgelendirme yapılabilir.
 • Bağımsız birimler için belgelendirme yapılabilir.
 • Akustik Performans Belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Akustik Fiyatı Ne Kadar?

Akustik Rapor fiyatları, mesken amaçlı kullanılan konutun Toplam inşaat alanına göre fiyatlandırmaktadır. Akustik rapor fiyatı 500,00TL den başlamaktadır. Yaklaşık M2 fiyatı ise 0,8TL (8Kuruş)’dir. Akustik rapor fiyat için sitemizde kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

Akustik Proje fiyatları, Konutlarda, ticari ve konut beraber olanlarda, İşletme, avm, çok amaçlı salonlar ve okullarda fiyatı belirlemek için yapının toplam inşaat alanına ihtiyaç duymaktadır. Akustik Proje Fiyatı 1000,00TL’den başlamaktadır. Yaklaşık m2 başına düşen fiyat 1,00TL’dir. Akustik proje fiyat için sitemizde Akustik belge fiyat hesaplama programı aracılığıyla kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

Akustik Proje, Akustik Belge için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bina Akustik proje veya Rapor düzenlemek için gerekli evraklar;

 • Yapıya ait Mimari Proje (Vaziyet Planı, Mimari Kesit-Görünüş, Kat bilanları )
 • Yapının Ada/Parsel, Yapı Sahibi bilgileri
  Detaylı Bilgi için İletişim sayfasından bizimle irtibat kurunuz.